«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  تکبر
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ اول، 1394، 1000 نسخه
  شابک: 6 ـ 4ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  14500 تومان
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913
   
                                         
   
  «تکبر» شاید کشنده‌ترین خُلق زشت باشد؛
  زیرا برتن‌کردن لباسی است که فقط‌وفقط برازندۀ حضرت حق است
  و به‌تعبیر ساده، پاکردن در کفش خود خداست!
  ***
  ازاین‌رو زایندۀ هر پلیدی است و زدایندۀ هر نیکی:
  مغضوب خدا شدن، دوری از اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در دنیا و آخرت، حق‌ناپذیری، هدایت‌ناپذیری،
  کوری فهم، ندیدن حقایق، ناشکری، روگردانی از مردم، تحقیر همه، منفورشدن، تندی در گفتار،
  خشونت در رفتار، ندیدن عیوب خود، حسادت، دروغ، غیبت، تهمت، ظلم، تفاخر، تجمل‌گرایی،
  شهرت‌طلبی، بی‌کارگی، سرکشی، ستیزه‌جویی، بی‌ادبی، بی‌آبرویی، کم‌حیایی، سنگ‌دلی،
  تنهایی، آشوب درونی، افسردگی، مرگ زودرس و... .
  جانِ کلام اینکه خودبرتربینی پلیدترین خصلت‌ها را به صف کرده است،
  از بزرگ‌ترین فسق‌ها گرفته تا نکوهیده‌ترین عیب‌ها و زشت‌ترین خُلق‌ها.
  بی‌سبب نیست که «سَقَر» سرانجام متکبر است:
  همان جایی که از یک نفَسش، دوزخ گُر گرفت!
  باوجوداین، اولیای الهی از بسیار پرمشتری‌بودنش پرده برداشتند.
  نکند ما هم...! بهتر نیست خود را بیازماییم؟
  ***
  کتاب تکبر زوایای معرفتی این صفت رذیله را، گویا و موشکافانه می‌پژوهد و
  با شیوه‌ای روان‌شناختی و کاربردی، عوامل و آثار آن را حلاجی می‌کند و
  درهای درمان را بر جویندگان فضیلت می‌گشاید.
   
  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار