بسم اللّه الرحمن الرحیم

موضوع: عقل 1

تاریخ: 23بهمن1390؛ 19ربیع‌الاول1433

 

1. عقل؛ بزرگترین نعمت خدا به انسان؛

2. اهمیت شناخت عقل در روابط اجتماعی؛

3. شناخت دیگران و قضاوت دربارۀ آن‌ها از روی آثار عقل؛

4. جهان خلقت؛ نشانۀ خداشناسی برای اولوالباب با استناد به آیۀ «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِی الألْبَابِ».

5. داستان‌هایی از انسان‌های عاقل؛

6. زیادکردن عقل به‌واسطۀ اتصال به خدا.

 

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار