بسم اللّه الرحمن الرحیم

موضوع: عقل 2

تاریخ: 24بهمن1390؛ 20ربیع‌الاول1433

  • حکیم‌مطلق‌بودن چهارده معصوم(علیهم‌السلام) علت حسادت دیگران
  • سه نعمت مخصوص اهل‌بیت(علیه‌السلام)
  • نشانه‌های انسان حکیم
  • حکمت‌داشتن فرائض دینی
  • حسرت جهنمیان؛ تعقل‌نکردن در دنیا
  • خیرکثیربودن حکمت
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار