بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شهوت 59

تاریخ سخنرانی: 97/07/02

مکان سخنرانی: مسجد بازار کفاش‌ها

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار