بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 1

    تاریخ سخنرانی:97/06/24

    مکان سخنرانی: اداره کل هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار