بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 6

    تاریخ سخنرانی: 97/08/12

    مکان سخنرانی: ادارۀ کل هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار