بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 6

تاریخ سخنرانی: 97/08/12

مکان سخنرانی: ادارۀ کل هلال احمر استان اصفهان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار