بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: بهداشت جسم؛ جلسۀ 4

    تاریخ سخنرانی: 97/10/05

    مکان سخنرانی: بیت آیت‌الله مهدوی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار