بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 21

    تاریخ سخنرانی: 97/12/18

    مکان سخنرانی: اداره کل هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار