بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 24

    تاریخ سخنرانی: 98/01/31

    مکان سخنرانی: اداره کل هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار