بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال و ثروت؛ جلسۀ 24

تاریخ سخنرانی: 98/01/31

مکان سخنرانی: اداره کل هلال احمر استان اصفهان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار