بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیبت؛ جلسۀ 10 

    تاریخ سخنرانی: 98/11/05

    مکان سخنرانی: هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار