بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیبت؛ جلسۀ 11

    تاریخ سخنرانی: 98/11/12

    مکان سخنرانی: هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار