بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیبت؛ جلسۀ 12

    تاریخ سخنرانی: 98/11/19

    مکان سخنرانی:هلال احمر استان اصفهان

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار