بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیرت؛ جلسۀ 73

    تاریخ سخنرانی:98/11/21

    مکان سخنرانی: مسجد صاحب‌الزمان‌علیه‌السلام

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار