بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیرت؛ جلسۀ 74

    تاریخ سخنرانی: 98/11/22

    مکان سخنرانی:  مسجد صاحب‌الزمان‌علیه‌السلام

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار