صیغه امر
  موضوع تاریخ دانلود
  1 احتمالات سه گانه مفاد صیغه امر
  20ارديبهشت1393
  2 تعریف صیغه امر
  21ارديبهشت1393
  3 وضع صیغه امر حقیقت در وجوب است یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ (جلسه اول)
  22ارديبهشت1393
  4 وضع صیغه امر حقیقت در وجوب است یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ (جلسه دوم)
  27ارديبهشت1393
  5 ظهور صیغه امر در وجوب
  28ارديبهشت1393
  6 ظهور صیغه امر در امر تعبّدی یا توصلی؟
  29ارديبهشت1393
  7 شک و دوران امر بین امر تعبّدی یا توصلی
  30ارديبهشت1393
  8 دوران بین صیغه امر نفسی است یا غیری، تعیینی و تخییری و عینی یا کفایی- امر عقیب حظر یا توهم حظر
  31ارديبهشت1393
  9 ادامه امر عقیب حظر- دلالت امر بر مرّه یا تکرار
  3خرداد1393
  10 کلام صاحب فصول در دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار
  5خرداد1393
  11 مراد از مرّه و تکرار در صیغه امر؟ نزاع در دفعه یا دفعات؟
  10خرداد1393
  12 نتیجه قول در دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار
  11خرداد1393
  13 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار
  12خرداد1393
  14 دلالت صیغه و هیئت امر بر فور و تراخی؟
  17خرداد1393
  15 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در فور و تراخی
  18خرداد1393
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار