مدلول و مفهوم کلام در جملۀ خبریه و انشائیه ( سه‌شنبه، 2 ارديبهشت 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار