مدلول و مفهوم کلام در جملۀ خبریه و انشائیه ( سه‌شنبه، 2 ارديبهشت 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار