وضع صیغه امر حقیقت در وجوب است یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ (جلسه اول) ( دوشنبه، 22 ارديبهشت 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار