نتیجه قول در دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار ( يکشنبه، 11 خرداد 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار