مراد از "علی وجهه" در مسئله اجزاء از نظر مرحوم آخوند ( سه‌شنبه، 20 خرداد 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار