مسئله 7 و 8 ( سه‌شنبه، 5 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 7 و 8
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار