واجب مشروط در کلام شیخ انصاری(رحمةالله‌علیه) و تعلق شرط به ماده (جلسۀ اول) ( شنبه، 22 شهريور 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار