سورۀ یوسف- آیۀ 93 ( چهارشنبه، 16 دی 1394 )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

اذْهَبُوا بِقَمیصی‏ هذا فَأَلْقُوهُ عَلى‏ وَجْهِ أَبی‏ یَأْتِ بَصیراً وَ أْتُونی‏ بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعینَ

این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود و کسان خود را همگی نزد من آورید.

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار