مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 3 ( سه‌شنبه، 14 فروردين 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار