صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1 ( شنبه، 7 مهر 1397 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار