مبطلات نماز- مورد دهم - ذکر آمین ( چهارشنبه، 30 آبان 1397 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مورد دهم - ذکر آمین
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار