احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 30 ( سه‌شنبه، 16 بهمن 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 30
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار