امر به امر به فعل (امر با واسطه) - جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 7 اسفند 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار