احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 11 تير 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار