احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه ( سه‌شنبه، 18 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار