احکام نماز آیات - جلسۀ 3 ( سه‌شنبه، 25 تير 1398 )
    عروة الوثقی - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار