مقدمه - جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 19 آذر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - مقدمه - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار