احکام نماز جماعت - مسئلۀ 21 و 22 ( سه‌شنبه، 27 اسفند 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 21 و 22
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار