🔻هر کسی با کمی توجه، خیر و زیبایی پوشیدگی را به‌طور سربسته می‌فهمد؛ همان‌گونه که شر و زشتی برهنگی و ولنگاری را نیز به‌خوبی درک می‌کند؛ اما وقتی از او بخواهند دلیلی ساده و روشن برای آن بیان کند، به فکر فرومی‌رود که چگونه آن حقائق واضح را کوتاه و گویا بگوید و دیگران را قانع کند.
  🔹دشواری نشان‌دادن دلیل عقلی پوشش وقتی بیشتر می‌شود که این برهان مواجه شود با دلیل‌تراشی نفس برای برهنگی و جلوه‌گری و دل‌بری.
  🔸این عرصۀ زورآزمایی چنان غبارآلود است که گاهی تفکیک دلیل عقل از تمنای نفس مشکل می‌شود؛ حتی بعضی فرهیختگان نیز ازسَر غفلت، جمالشان را دستمایۀ جلب توجه دیگران می‌کنند و می‌کوشند تا یکه‌تازی خود را در زیبایی ثابت کنند.
  🔹مشکل وقتی زیادتر می‌شود که این جذب دل‌ها، پشت دلیلی متین پنهان شود: فرمان عقل به تمیزی و آراستگی. گاهی افراد تمیزبودن را بهانه می‌کنند برای اینکه برتری جمال و برازندگی خود را به دیگران بقبولانند!
  ✍️کوشش ما در این نوشتار این بوده که کوتاه و گویا، اما منطقی و محکم، آن فهم اجمالی عقل را طی ۲۰دلیل بیان کنیم. قبل از مطالعه‌ی دلیل‌ها، به چند نکته توجه فرمایید:
  ۱. حجاب را اسلام نیاورده؛ بلکه مصلحت و لزوم آن را عقل، به‌تنهایی می‌فهمد و اگر هم حکمی در دین آمده، یادآوری دستور عقل است.
  ۲. پوشش مختص زنان نیست، مردان هم باید بدنشان را بپوشانند؛ البته چون زیبایی کمتری نسبت به زنان دارند، محدودۀ آن کمتر است؛ مثلاً زنان باید موی سرشان را هم از نامحرم بپوشانند.
  ۳. حجاب موضوعی صرفاً فردی نیست؛ حجاب هم فایده فردی دارد، هم برکت اجتماعی؛ حجاب مثل عطر است: هم خوش‌بوست، هم محیط را معطر می‌کند؛ حجاب روشن است و روشنایی بخش، مانند نور. به‌لطف خدا، به‌زودی این موضوع به‌خوبی روشن می‌شود.
  ۴. بدحجابی تباه‌کردن حق خدا و حق مردم است؛ حق‌الله است و حق‌الناس؛ یعنی اگر همۀ افراد جامعه هم از حق عقلی خود بگذرند و راضی به برهنه بیرون آمدنِ خود یا دیگران باشند، این کار حرام است و سزاوار مجازات.
  ۵. اگر کسی دنیا را نقد و آخرت را نسیه بداند نیز این بحث برایش بسیار سودمند است. سببش هم برکات پرشمار دنیایی حجاب است.
  ۶.بیش از ده سال است استدلال‌های این نوشته را در مجامع مختلف مطرح کرده‌ام و مایلم محققان ارجمند استدلال‌ها را اضافه یا تکمیل کنند. جالب است بدانیم تا کنون کسی خدشه‌ای به آن‌ها وارد نکرده؛ البته گاهی در فضای مجازی، تحریف و مسخره کرده‌اند که همین، دلیل عجزشان است. اکنون هم اگر کسی بتواند این دلایل را نقض کند، با اشتیاق و تواضع می‌پذیرم.
   
  جهت نهیه این اثر تماس بگیرید:
  ۰۳۱-۳۲۷۳۷۴۲۴
  ۰۹۱۳۰۲۴۴۰۲۷
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار