باسمه تعالی
   
  ده ضد کرونا
  توصیه‌های آیت‌الله مهدوی 
   
  ۱. رعایت توصیه‌های بهداشتی متخصصان؛ گفتار آنان حجت شرعی است.
  ۲. پرهیز از اضطراب.
  ۳. کوتاهی‌نکردن بیماران در درمان.
  ۴. توسل به خداوند متعال، در عین پایبندی به بهداشت و درمان.
  ۵. تمسک به کیمیای صبر.
  ۶. دریافت اخبار از مجاری مورد اعتماد مانند رسانهٔ ملی؛ بی‌توجهی به شایعات و اخبار سست.
  ۷. سپاسگزاری از رزمندگان خط مقدم بهداشت‌ودرمان و دعا در حقشان.
  ۸. پرهیز جدی از تردد و مسافرت غیرضروری؛ خانه امن‌ترین سنگر است.
  ۹. حمایت بی‌دریغ از کادر درمانی و بذل یاری به ایشان.
  ۱٠. دعا برای تمام بیماران و طلب رحمت برای درگذشتگان.
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار