«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  تواضع
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ اول، 1394، 1000 نسخه
  شابک: 2 ـ 2ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  9500 تومان
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913
   
  باران بر قله‌های گردن‌افراشته می‌بارد؛ اما ماندگار نیست: به فرودستی‌ها می‌رود و نفوذ می‌کند.
  «تواضع» نیز تمام خیرها و برکت‌ها را به‌سوی دارنده‌اش جلب می‌کند؛
  مرحمت خالق باشد یا عنایت مخلوق.
  «افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»
  ***
  «سـرآمد خوبی‌ها»ست؛
  چراکه بر تمام پیوندهای انسان تأثیری شگرف می‌گذارد:
  عزیز «خالق» و نظرکرده‌اش می‌کند، جلب‌کنندۀ فضل و رحمت اوست، 
  باب قبولی طاعات و عبادات بلکه روح آن است،
  سلاح و سنگر نبرد با شیطان است، نعمت پروردگار را بر او تمام می‌کند.
  بَرکَنندۀ اختلاف و درگیری با «خلق» است؛ محیط خانواده باشد یا کسب‌وکار یا جامعه. 
  در رفاقت و معاشرت دلچسبی می‌آورد و نشاط. مهم‌تر آنکه تنها فضیلتی است که بر آن رشک نمی‌برند.
  تمام زوایای زندگی «خود متواضع» نیز اثرپذیرِ افتادگی است: از به‌ارمغان‌آمدن نهایت خِرد و غایت شرف تا 
  سلامت فکر و جسم، از بزرگی و محبوبیت نزد مردم تا نظم و ثمردهیِ کارها، 
  از شیعۀ واقعی شدن تا عاقبت‌به‌خیری.
  ***
  کتاب تواضع ریشه‌ها تا میوه‌های فروتنی را می‌کاود و با بیانی همه‌فهم، مرز میان تواضع بجا را با کُرنش در برابر توانگران و تملق‌گویی دیگران و ذلت در دیدگان می‌شکافد و 
  با ده‌ها راهکار فکری و رفتاری‌اش، طالب تواضع را به فیض فروتنی می‌رساند.
  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار