«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
تواضع
سیدابوالحسن مهدوی
از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
انتشارات مؤمنون
چاپ اول، 1394، 1000 نسخه
شابک: 2 ـ 2ـ 95026 ـ 600 ـ 978
9500 تومان
تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913
 
باران بر قله‌های گردن‌افراشته می‌بارد؛ اما ماندگار نیست: به فرودستی‌ها می‌رود و نفوذ می‌کند.
«تواضع» نیز تمام خیرها و برکت‌ها را به‌سوی دارنده‌اش جلب می‌کند؛
مرحمت خالق باشد یا عنایت مخلوق.
«افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»
***
«سـرآمد خوبی‌ها»ست؛
چراکه بر تمام پیوندهای انسان تأثیری شگرف می‌گذارد:
عزیز «خالق» و نظرکرده‌اش می‌کند، جلب‌کنندۀ فضل و رحمت اوست، 
باب قبولی طاعات و عبادات بلکه روح آن است،
سلاح و سنگر نبرد با شیطان است، نعمت پروردگار را بر او تمام می‌کند.
بَرکَنندۀ اختلاف و درگیری با «خلق» است؛ محیط خانواده باشد یا کسب‌وکار یا جامعه. 
در رفاقت و معاشرت دلچسبی می‌آورد و نشاط. مهم‌تر آنکه تنها فضیلتی است که بر آن رشک نمی‌برند.
تمام زوایای زندگی «خود متواضع» نیز اثرپذیرِ افتادگی است: از به‌ارمغان‌آمدن نهایت خِرد و غایت شرف تا 
سلامت فکر و جسم، از بزرگی و محبوبیت نزد مردم تا نظم و ثمردهیِ کارها، 
از شیعۀ واقعی شدن تا عاقبت‌به‌خیری.
***
کتاب تواضع ریشه‌ها تا میوه‌های فروتنی را می‌کاود و با بیانی همه‌فهم، مرز میان تواضع بجا را با کُرنش در برابر توانگران و تملق‌گویی دیگران و ذلت در دیدگان می‌شکافد و 
با ده‌ها راهکار فکری و رفتاری‌اش، طالب تواضع را به فیض فروتنی می‌رساند.
آثار سیدابوالحسن مهدوی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار