«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  زهد
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ اول، 1394، 1000 نسخه
  شابک: 8 ـ 0ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  24000 تومان
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

                                                

  زهد مادر سعادت و دایۀ دیانت و پرورندۀ دیگر کمالات است. بی‌زهد، تصور لحظه‌ای بندگی و سرسوزنی تهذیب و ذره‌ای کمال ممکن نیست. فقط با زهد می‌توان ریشۀ همۀ خطاها، غفلت‌ها، معصیت‌ها و حتی میل به گناه را خشکاند.

  زهد به ما می‌آموزد:

  چگونه امیر نفس و دنیا باشیم، نه اسیر آن؛ شیـطان را با چه ابزاری کامـلاً تـارومـار کنیم؛ تمام غم‌ها و افسردگی‌ها و اضطراب‌ها را با چه ترفندی برای همیشه ریشه‌کن کنیم؛ خانواده و اطرافیان را چگونه به زهـدورزی تشویق کنیم و اگر مخالفت کردند، چه کنیم؛ از چه راهی راحت‌ترین مرگ و آسـان‌ترین حساب و بهترین جای بهشت را به‌چنگ آوریم؛ و... .

  همین‌هاست که زهد را «شـاه‌راهِ خوش‌بختی» کرده است و می‌فهمانـدِمان چرا:

  «تنها شرط رسیدن انبیا (علیهم السلام) به مقام نبوت، تعهدشان به زهدورزی‌ بوده است» و «یگانه راه تقرب به خدا و هم‌سنخی با امام‌زمان (علیه السلام) زهد است.»

  *

  کتاب زهد به‌درستی و بی‌ابهام، تکلیف ما را با دنیا مشخص می‌کند. همان دنیایی که نفی‌اش نادرست است و ناشدنی و روکردن به آن نیز نادرست‌تر. این کتاب بدون درافتادن در کلی‌گویی‌های نظری و با بیانی همه‌فهم، راه‌حل‌هایی واقعی برای زندگیِ اخلاقی در همین روزگار پیش پایمان نهاده است.

  پس، بسم‌الله!


  فهرست کوتاه کتاب

  درآمد؛ کاوشی در مبانی نظری اخلاق عملی

  استعداد کمال و ضرورت تزکیه

  چرایی برگزیده‌شدن چهارده‌معصومعلیهم‌السلام

  تزکیه؛ هدف رسالت

  راه تقویت اراده

  روش بحث در مجموعه‌کتاب‌های اخلاق عملی

  ناگزیری از استاد اخلاق

  پشتوانۀ راه؛ ضمانت الهی

  ضرورت آشنایی با مفاهیم اخلاقی

  فصل اول: کلیات

  بررسی مفهوم زهد

  شناخت؛ زیربنای عزم بر زهد

  نکاتی دربارۀ حقیقت زهد

  زهد؛ رمز عصمت

  زهد؛ حقیقتی با مراتب بی‌انتها

  زهد وسیله است، نه هدف

  بغض دنیا؛ بالاترین مرتبۀ دل‌کندگی

  زهد؛ دادوستدی پُرسود

  زهدورزی و تعامل با دیگران

  فصل دوم: ستارگان زهد  

  حکمت زهد معصومانعلیهم‌السلام

  زهد پیامبر اعظمصلی‌الله‌علیه‌وآله

  زهد امام‌علیعلیه‌السلام

  زهد حضرت فاطمهسلام‌الله‌علیها

  زهد امام‌حسنعلیه‌السلام

  زهد امام‌سجادعلیه‌السلام

  زهد امام‌کاظمعلیه‌السلام

  زهد امام‌رضاعلیه‌السلام

  زهد امام‌جوادعلیه‌السلام

  نعمت ولایت

  فصل سوم: پیامدها و معلول‌های زهد

  تفاوت مفهومیِ آثار با معلول‌ها

  ۱. آثار زهد

  ۲. معلول‌های زهد

  فصل چهارم: عوامل تحصیل

                 1. عوامل علمی

            2. عوامل عملی زهد 

   

  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار