«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  شکر
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمـنون
  چاپ اول، 1395، 1000 نسخه
  شابک: 7 ـ 7ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

   

                                                                                                

  شکر مجرای بندگی است

  و ضامن جلب، دوام و فزونی نعمت‌های مادی و معنوی

  و کلید نجات از عذاب و غفلت.

  ازآن‌سو،

  ناشکری شکارگاه شیطان است و جز اندکی، همه گرفتارند!

  این حقیقت تلخ، تهدید شیطان بود: )لاتَجِدُ أکْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ(

  و خداوند نیز آن را تأیید کرده است: )وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ(

  ***

  کتاب شکر

  پنجره‌ای است برای پی‌جوییِ

  حقیقت شکر، برکات شکر، راه‌کارهای شاکرشدن و اسباب ناشکری؛

  آن‌هم به‌صورت کاملاً کاربردی.

   


  فهرست کوتاه

  درآمد؛ کاوشی در مبانی نظری اخلاق عملی

      استعداد کمال و ضرورت تزکیه

      چراییِ برگزیده شدن چهارده معصوم (علیهم السلام)

      تزکیه؛ هدف رسالت

      راه تقویت اراده

      روش بحث در مجموعه کتابهای اخلاق عملی

      نا گزیری از استاد اخلاق

      پشتوانۀ راه؛ ضمانت الهی

      ضرورت آشنایی با مفاهیم اخلاقی

  فصل اول: کلیات

      اهمیت شکر

      تعریف شکر

      مراتب شکر

      تقسیمات شکر

      ارکان شکر

      ناتوانی انسان ها از شکر خدا

      خداوند؛ شاکرِ شاکران

      خیر بودن بلا

      سجدۀ شکر

      ضرورت نیکوتربودن پاداش

  فصل دوم: اوصاف و آثار شکر

      اوصاف و آثار شکر

      اوصاف و آثار ناشکری

  فصل سوم: راهکارهای تحصیل شکر

      درمان علمی

      درمان عملی

  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار