اخبار
    مشروح خطبه‌های نماز جمعه اصفهان - 6 بهمن 96
    مشروح خطبه‌های نماز جمعه اصفهان - 6 بهمن 96
    دشمنان از داخل هم از طریق فضاهای مجازی کار می‌کنند. این را به جوان‌ها عرض کنم که می‌گویند فضاهای مجازی؛ اما درواقع نوعی استعمار فضای مجازی را ما مشاهده می‌کنیم. ما باید حداکثر بهره را از این فضاها ببریم؛ اما در خدمت منافع ملی خودمان و الآن می‌بینیم که تبادل اطلاعات نیست. ادامه ...
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار